Oblida-te'n de San Valentí
El nostre cor batega per Cox 18!


A les 20:00 d'avui, divendres 13 de gener, després de les contradictòries raons que l'Ajuntament de Milà ha declarat aquest matí en una sala del Palau de Justícia, 200 companys han tornat a entrar al centre social COX 18 reprenent allò que se'ls devia.

Actualment només la llibreria Calusca i l'arxiu Primo Moroni romanen segellats, decisió que ha estat presa per salvaguardar el gran valor cultural tancat allí dintre, en els seus volums i raríssims materials que són la nostra memòria històrica i la dels moviments, del barri Ticinese i de tota la ciutat.

L'audiència d'avui davant del jutge civil sobre el recurs contra el desallotjament il.legal del 22 de gener no ha arribat a cap conclusió. El jutge s'ha reservat el dret a decidir en els propers dies.

L'Ajuntament ha declarat mitjançant els seus advocats que no té res a veure amb la decisió del desallotjament, descarregant qualsevol tipus de responsabilitat envers el Govern Civil i la Comissaria General de policia. Una posició comprensible, ja que una responsabilitat establerta per part de l'Ajuntament comprometria sèriament la seva posició processal.

Però n'hi hauria prou recordant l'entrevista emesa pel Governador Civil Lombardi al diari "il Giornale" el passat 28 de gener, en el que afirmava amb termes inequívocs que "l'Ajuntament ha demanat que la Comissaria General de policia intervingui", afegint que "la Comissaria, quan rep una sol.licitud semblant, sobretot d'un ens públic, ha de garantir una tutela immediata. "Tals declaracions no han sigut mai desmentides" .

Però hi ha un altre fet que hauria de donar lloc a seriosos dubtes pel que fa a la fantasiosa reconstrucció exposada per l'Ajuntament. De fet, la tarda del 21 de gener, el tinent d'alcalde i diputat a Roma, De Corato havia presentat una proposició al Ministeri de l'Interior en la que demanava accelerar els desallotjaments dels centres socials. Algunes hores més tard la policia feia desallotjar el centre social Cox 18 sense ni tan sols un bocí de paper que ho autoritzés.

Algú ha d'assumir la responsabilitat de dir-nos perquè el 22 de gener vàrem haver de patir un desallotjament completament il.legal, considerant el fet que la controvèrsia sobre la usucapió del centre social està encara en curs.

Mentrestant hem reprès allò que ens estava esperant, la lluita d'ara en endavant la conduirem des de l'interior de Cox 18, on el nostre cor batega més fort ...


Oblida-te'n de San Valentí.

Email: archiviomoroni@inventati.org, cox18@inventati.orghttp://www.petitiononline.com/cox18/petition.html